Opvoedondersteuning

 1. Home
 2. Opvoedondersteuning

Waarom Opvoedondersteuning?

Kinderen opvoeden kan erg leuk en uitdagend zijn. Soms kan het echter  ook veeleisend, frustrerend en uitputtend zijn. Kinderen en jongeren kunnen zich soms verzetten tegen hun ouders, dit is heel normaal. Maar als er dagelijks ruzie is, dan heeft dat invloed op de ontwikkeling van je kind. Klaver4 biedt opvoedondersteuning aan jou als ouder bij de opvoeding van je kind om een optimale ontwikkeling van je kind te bevorderen.

Hoe ontstaan opvoedproblemen?

Veel opvoedingsproblemen blijken eigenlijk relatieproblemen tussen ouder en kind te zijn. Dit noemen we ook wel systeemproblemen. Je kind en jij kunnen elkaar emotioneel niet of onvoldoende bereiken. Vaak loopt de onderlinge communicatie niet goed. Er wordt bijvoorbeeld veel gescholden, geschreeuwd, slecht naar elkaar geluisterd en er is weinig aandacht voor en interesse in elkaar.

Er is een gevoel van machteloosheid bij jou en bij je kind. Dit kan leiden tot stress, onzekerheid en twijfel bij alle betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je kind bijvoorbeeld geen goed zelfbeeld ontwikkeld, hij of zij kan angstig zijn en stress, depressie of eenzaamheid ervaren. De psychische problemen van je kind kunnen ook lichamelijke klachten geven zoals hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, hyperventilatie of gedragsproblemen.

Opvoedondersteuning Diagnostiek en Behandeling Klaver4

Mogelijke oorzaken opvoedingsproblemen

 • Er is sprake van problematieken zoals AD(H)D, Autisme of trauma
 • Het overlijden van een familielid of andere naaste
 • Jij en je partner verschillen van mening over de opvoeding
 • Er is sprake van botsende karakters tussen jou en je kind
 • Je kind heeft moeite met bepaalde gewoontes in het gezin
 • Er wordt vooral gereageerd om negatief gedrag van je kind en minder op positief gedrag
 • Er is sprake van een scheiding
 • Je kind maakt deel uit van een of meerdere samengestelde gezinnen
 • Je bent alleenstaande ouder en moet je kinderen alleen opvoeden
 • Je kind heeft moeilijkheden op school
 • Je kind wordt in een rol geplaatst, er wordt bijvoorbeeld gezegd dat ze behulpzaam moeten zijn, of dat ze beter hun best moeten doen of dat ze niet deugen

Wanneer is opvoedondersteuning nodig?

Opvoedproblemen zijn problemen die je als ouder ervaart, maar die ontstaan doordat je kind langdurig ongewenst gedrag vertoont. Of als het gedrag niet voldoet aan jouw verwachtingen. Een aantal voorbeelden van ongewenst gedrag:

 • Driftbuien
 • Agressief gedrag
 • Heel druk gedrag
 • Onzeker of angstig gedrag
 • Wisselende emoties
 • Spijbelen
 • Rondzwerven

Klaver4 helpt bij opvoedondersteuning

Houdt het negatieve gedrag langer aan of maak je je zorgen over de opvoeding van je kind? Lukt het je zelf niet om het gedrag om te buigen? Dan ervaar je problemen in de opvoeding en is het raadzaam om opvoedondersteuning te gaan zoeken. Onze opvoeddeskundigen helpen je graag verder. Op verschillende manieren kunnen wij jou en je kind helpen om jullie relatie te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan oudergesprekken, waar nodig behandeling van je kind en uitleg van de problematiek. Maar ook video-interactie begeleiding waarbij videobeelden van jou als ouder met je kind, samen met een behandelaar teruggekeken en besproken worden.

Meer informatie

Iedere ouder met kind(eren) kent wel perioden met problemen in de opvoeding. Kom je er zelf niet uit en kun je hulp gebruiken bij opvoedondersteuning? Neem gerust contact met ons op en we stellen samen een behandelplan op.