Onze Raden

  1. Home
  2. Onze Raden

Raad van Toezicht

Cliëntenraad

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het functioneren van de Bestuurders, het beleid, de financiële gezondheid en de algemene gang van zaken bij Stichting Klaver4. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit twee personen; Rien Koppenhol (voorzitter) en Pim van Dijk (lid). De volgende disciplines zijn vertegenwoordigd: management/bestuur, politiek, financiën, HRM, juridisch en zorg financiën. De belangrijke kennis van het zorglandschap is in de Raad van Toezicht geborgd. Goede controle van de Raad van Toezicht verkleint of voorkomt het risico op incidenten binnen de instelling.

De Raad van Toezicht vervult haar functie op een eventwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van Stichting Klaver4. Hierbij houdt zij rekening met het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen van de organisatie en de centrale positie van de klant. De Raad van Toezicht kan een bestuurder, waarvan zij oordeelt dat hij niet goed functioneert, ontslaan.

Met de huidige Governance structuur beschikt Stichting Klaver4 over een formele (organieke) scheiding tussen toezicht en bestuur en voldoet zij aan de eisen van de Governance Code Zorg. De bestuurder en toezichthouders zijn dan ook aanspreekbaar op de toepassing ervan.

Cliëntenraad

Om de zorg vanuit de beleving van jullie als klant van Klaver4 continue te verbeteren, heeft Klaver4 een cliëntenraad opgericht. Besluiten vanuit het bestuur worden eerst voorgelegd aan de cliëntenraad die daar een advies over mag geven. Ook mag de cliëntenraad ongevraagd advies geven over lopende zaken. Dit betreft vele verschillende onderwerpen: van veranderingen op de weekendopvang tot het starten van een nieuwe tak van zorg, denk hierbij aan het opstarten van een fasehuis bijvoorbeeld.

De cliëntenraad wordt gevormd door zowel klanten als ouders/verzorgers. Hierdoor hebben we inbreng vanuit verschillende meningen en achtergronden wat veel inzicht brengt in de mogelijkheden van ontwikkeling in de zorg. Om extra informatie en ideeën te vergaren en om onze betrokkenheid te vergroten proberen we ieder jaar als cliëntenraad een bezoek te brengen aan één van de zorg activiteiten.

Wij staan altijd open voor ideeën! Mocht u uw ideeën met ons willen delen of bent u geïnteresseerd om aan te sluiten als lid bij de cliëntenraad dan bent u van harte welkom op een van onze vergaderingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 0164-615345 of een mail sturen naar clientenraad@klaver4.nl