Opening omgangshuis Seef

  1. Home
  2. Nieuws
  3. Opening omgangshuis Seef

Opening omgangshuis SEEF in Philippine

Op 23 november werd een nieuw omgangshuis in Philippine geopend door Klaver4 Zorg en Welzijn en Agathos hulpverlening (onderdeel van Lelie zorggroep). Het omgangshuis is een initiatief vanuit het samenwerkingsverband Zeeuwse Zorg Rondom Jeugd waarin meer dan 15 jeugdhulporganisaties in de provincie samenwerken. Harry van der Maas (lid gedeputeerde staten SGP) maakte tijdens deze feestelijke opening de naam van het omganghuis bekend. En dat is… SEEF! Een woordcombinatie tussen Zeeland en safe (veiligheid). 

Waarom een omgangshuis?
Soms kunnen ouders hun kinderen niet (meer) thuis of zonder begeleiding ontmoeten. Dit kan komen door moeilijke of onveilige situaties. In het omgangshuis SEEF wordt het voor de ouders weer mogelijk om hun kind(eren) te zien en te spreken. Het omgangshuis bevat verschillende bezoekruimten en een tuin waar kinderen en hun ouders in een huiselijke sfeer met elkaar kunnen werken aan de relatie en het onderling contact. In het omgangshuis zijn geschoolde (jeugd)hulpverleners aanwezig tijdens de bezoeken tussen ouder en kind. Zij begeleiden (in verschillende mate van betrokkenheid) deze bezoeken. Het pand biedt de mogelijkheid om meerdere bezoeken tegelijk te laten plaatsvinden.

Herstel van veilig contact
In het omgangshuis krijgen kind en ouder handvatten van de hulpverlener om het contact te herstellen en te verstevigen. Met als uitkomst dat ouder en kind het contact weer veilig zelfstandig vorm kunnen geven. De hulpverlener bouwt samen met de ouder het contact op volgens vijf fasen die hiervoor ontwikkeld zijn. De verschillende bezoekruimten in het omgangshuis lenen zich speciaal voor de fase die ouder en kind met de hulpverlener doorlopen.

Samenwerking
Deze begeleide bezoeken zijn een goede manier om in samenwerking met ouders, betrokken instanties, pleegouders, pleegzorgbegeleiders, jeugdbeschermers en hulpverlening van ouders te werken aan het herstellen van het contact tussen ouder en kind. Met als gezamenlijk doel: kinderen veilig en prettig hun ouders kunnen zien en spreken.