Licht verstandelijke beperking

 1. Home
 2. Licht verstandelijke beperking

Wat is een licht verstandelijke beperking?

Een licht verstandelijke beperking (LVB) is een term die gebruikt wordt om mensen te beschrijven die een lagere intelligentie hebben dan de gemiddelde bevolking. Mensen met een LVB hebben een IQ-score tussen de 50 en 70, terwijl de gemiddelde IQ-score in Nederland ongeveer 100 is. Dit betekent dat mensen met een LVB moeite hebben met leren, denken, problemen oplossen en zich aanpassen aan sociale situaties.

Mensen met een LVB hebben vaak extra ondersteuning en begeleiding nodig om zelfstandig te kunnen leven, werken en leren. Bij Klaver4 kijken we graag samen hoe u het best bij uw kind kunt aansluiten en wat uw kind nodig heeft. 

Is een licht verstandelijke beperking erfelijk?

Er zijn meerdere verklaringen voor het ontstaan van een LVB. Een LVB is deels erfelijk, genetische factoren kunnen een rol spelen in het ontstaan van ontwikkelingsstoornissen zoals en een licht verstandelijke beperking. Het kind kan een LVB krijgen van zowel de vader of de moeder. Er kan echter ook sprake zijn van een spontane mutatie in de genen van de baby, wat uiteindelijk leidt tot een afwijking. Daarnaast zijn er nog andere factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van een LVB. Denk daarbij aan problemen tijdens de zwangerschap of geboorte, zoals alcohol of drugs gebruik tijdens de zwangerschap, zuurstofgebrek tijdens de bevalling of infecties. Een LVB kan ook later ontstaan, bijvoorbeeld door een ongeluk of door hersenvliesontsteking. 

Licht verstandelijke beperking - Individuele begeleiding volwassenen angststoornis Klaver4 helpt

Tips

Je kunt je communicatie aanpassen richting iemand met een LVB. Denk daarbij aan: 

 • Neem de tijd: wacht tot de ander klaar is met praten en luister actief
 • Spreek in korte zinnen: gebruik geen moeilijke woorden of beeldspraak. Houd de informatie eenvoudig
 • Wees duidelijk: geef duidelijke instructies en leg uit wat je bedoelt. Vermijd dubbelzinnigheid en sarcasme
 • Gebruik visuele hulpmiddelen: gebruik plaatjes, pictogrammen of schema’s om je informatie te verduidelijken. Blijf concreet
 • Stimuleer zelfstandigheid: geef de persoon de kans om zelf dingen te doen en te beslissen. Bied ondersteuning waar nodig, maar neem niet te snel taken over
 • Wees geduldig: Geef de ander de tijd om te reageren en te begrijpe wat er gezegd wordt. Herhaal indien nodig 
 • Stel maar 1 vraag tegelijk, of bespreek maar 1 onderwerp tegelijk.

 

Symptomen

 • Moeite met leren, begrijpen en onthouden van informatie

 • Beperkte woordenschat en uitdrukkingsvaardigheid

 • Problemen met het inschatten van situaties, het bedenken en uitvoeren van oplossingen, en het omgaan met veranderingen

 • Laag zelfvertrouwen en zelfbeeld

 • Moeilijkheden met sociale interactie, communicatie en relaties

 • Gevoeligheid voor stress, frustratie en negatieve emoties

 • Neiging tot impulsiviteit, afhankelijkheid en beïnvloedbaarheid

 • Risico op het ontwikkelen van psychische problemen, verslavingen of gedragsproblemen

Gedragsproblemen

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben vaak moeite met het begrijpen en verwerken van sociale informatie. Dit kan leiden tot onzekerheid, angst, frustratie of agressie. Sommige mensen met een LVB vertonen gedragsproblemen zoals:

 • Impulsiviteit
 • Opstandigheid
 • Aandachtstekort
 • Hyperactiviteit
 • Dwangmatigheid
 • Depressiviteit
 • Middelenmisbruik
 • Delinquentie

 

Gedragsproblemen kunnen het welzijn van de persoon zelf of anderen in gevaar brengen. Ze kunnen ook de sociale aanpassing en integratie bemoeilijken. Daarom is het belangrijk om mensen met een LVB en gedragsproblemen passende ondersteuning en behandeling te bieden. 

Wat kun je doen aan een LVB?

Mensen met Licht verstandelijke beperking worden vaak overvraagd. Anderen verwachten en vragen meer dan ze aankunnen. Dit kan zorgen voor verschillende negatieve gevoelens, zoals faalervaringen, frustraties en een negatief zelfbeeld. Op en duur kan dit zich uiten in emotionele-problemen en/of gedragsproblemen (zie hierboven).

Daarnaast krijgen zij vaak te maken met onbegrip. Anderen begrijpen hen niet goed of weten niet goed hoe ze kunnen helpen. In onze ervaring is hulp vaak nodig voor zowel ouders als kinderen met een LVB. Als ouder kun je bijvoorbeeld regels stellen, uitleggen wat uw kind nodig heeft van u als ouders, wat passend is bij welke leeftijd. Ook kan het zijn dat uw kind een onderzoek heeft gehad waaruit een lagere intelligentie is voortgekomen. Wij gaan kijken hoe u het best bij uw kind kan aansluiten en wat uw kind nodig heeft. 

Meer informatie

Heeft uw kind een licht verstandelijke beperking en heeft u hulp nodig in de omgang en opvoeding? Neem contact met ons op en we kijken samen hoe we u en uw kind het beste kunnen helpen.