Gedragsproblematiek

 1. Home
 2. Gedragsproblematiek

Wat is Gedragsproblematiek?

Dat kinderen wel een storend gedrag vertonen, is heel normaal. Het is vaak zelfs een belangrijke fase in de ontwikkeling van je kind, maar het is wel lastig. We spreken dan niet meteen van een gedragsprobleem. We spreken pas over gedragsproblematiek als kinderen al enkele maanden lang een storend gedrag laten zien.

Gedragsproblematiek kan op verschillende manieren voorkomen. Zo kan het kind agressief, dwars, antisociaal, prikkelbaar of driftig zijn. Het gedrag belemmert het kind in zijn/haar ontwikkeling en is storend voor zijn/haar omgeving. Dan wordt het tijd om iets aan de gedragsproblematiek te doen. 

Verschil gedragsprobleem of gedragsstoornis

Een gedragsprobleem is zeker niet hetzelfde als een gedragsstoornis. Een gedragsprobleem verschilt van een gedragsstoornis. Bij gedragsproblemen is het essentieel om de ontwikkeling van het kind – hoe  is de taalontwikkeling, de motorische vaardigheden,  intelligentie – en de omgeving van het kind –  hoe is het gedrag in het gezin, op school, met vrienden – te onderzoeken.

Zijn er specifieke redenen waarom het kind niet in staat is om te doen of communiceren wat hij of zij wil? Kan het kind contact maken en onderhouden met andere kinderen en ouders? Treden de problemen op in diverse sociale situaties? In eerste instantie is het van belang om te bekijken of er knelpunten zijn die kunnen worden aangepakt zodat het kind beter kan functioneren.

Wanneer de gedragsproblemen niet kunnen worden opgelost  zelfs met enige vorm van ondersteuning, dan kan dit duiden op een gedragsstoornis. Kinderen met gedragsstoornissen vertonen doorgaans drie vormen van ongewenst gedrag: opstandigheid, agressie of antisociaal gedrag.

depressie - gedragsproblematiek Klaver4

Tips

 • Communiceer: Praat openlijk met het kind en moedig hen aan om hun gevoelens en gedachten te uiten. Luister aandachtig naar wat ze te zeggen hebben.

 • Wees een rolmodel: Kinderen leren veel door observatie. Zorg ervoor dat je zelf positief gedrag en goede communicatievaardigheden demonstreert.

 • Stel duidelijke verwachtingen: Stel duidelijke regels en grenzen op, en leg uit wat de consequenties zijn van bepaald gedrag. Zorg ervoor dat de regels consistent worden toegepast.

 • Positieve bekrachtiging: Beloon positief gedrag en prestaties. Geef complimenten en erkenning voor inspanningen en verbeteringen.

 • Time-out: Als het kind agressief of onbeheersbaar is, overweeg dan een time-out om ze even te laten kalmeren en nadenken over hun gedrag.

 • Probleemoplossing: Help het kind om problemen op te lossen en alternatieve manieren te vinden om met frustraties en uitdagingen om te gaan.

 • Betrek de school: Als het gedrag zich vooral op school voordoet, werk dan samen met de leerkrachten om te begrijpen wat er speelt en om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen.

 • Zoek professionele hulp: Als de gedragsproblemen aanhouden of ernstig zijn, raadpleeg dan een kinderpsycholoog, kinderpsychiater of andere gekwalificeerde specialist. Zij kunnen een diepere evaluatie en passende interventies bieden.

 • Geduld: Gedragsverandering kost tijd. Wees geduldig en blijf consistent met de toegepaste strategieën.

 • Stressmanagement: Help het kind bij het ontwikkelen van stressmanagementvaardigheden, zoals ademhalingsoefeningen of ontspanningstechnieken.

 • Geef liefde en steun: Laat het kind weten dat je van hen houdt en steun hen emotioneel, zelfs als je hun gedrag corrigeert.

 • Betrokkenheid van ouders: Werk samen met andere gezinsleden om een consistente benadering te waarborgen en om de ondersteuning te bieden die het kind nodig heeft.

Signalen

 • Agressief gedrag: Frequent fysiek geweld, woede-uitbarstingen, en vijandigheid naar anderen toe.

 • Teruggetrokken gedrag: Het kind vermijdt sociaal contact, lijkt verlegen of angstig in groepen, of is vaak alleen.

 • Concentratieproblemen: Moeite met zich concentreren op taken, snel afgeleid zijn, en onvermogen om taken af te maken.

 • Ongehoorzaamheid: Het kind reageert niet op instructies of regels en vertoont opstandig gedrag.

 • Liegen en stelen: Het kind liegt regelmatig en/of steelt spullen van anderen.

 • Pestgedrag: Het kind is betrokken bij pesten van anderen, of het nu slachtoffers zijn of medeplichtigen.

 • Problemen op school: Slechte prestaties op school, frequente spijbelen, of conflicten met leraren en medeleerlingen.

 • Ongepast taalgebruik: Voortdurend gebruik van beledigende, vulgaire of agressieve taal.

 • Zelfbeschadiging: Het kind kan zichzelf verwonden, zoals zichzelf snijden, krabben of slaan.

 • Intens driftbuien: Onredelijke en heftige uitbarstingen van woede of verdriet.

 • Problemen met leeftijdsgenoten: Moeite hebben om vriendschappen te sluiten of conflicten hebben met andere kinderen.

 • Bedplassen: Terugkerend bedplassen na een leeftijd waarop dit normaal gesproken niet meer zou voorkomen.

 • Anderen met opzet irriteren

 • Niet gevoelig zijn voor straf

Oorzaken gedragsproblematiek

Behandeling gedragsproblematiek

Wij gaan als Praktijk samen met ouder en kind op zoek naar de onderliggende oorzaken van dit gedrag. Dit kan door middel van onderzoek of gesprekken. In sommige gevallen kan behandeling van het kind of de jongere helpend zijn, om hem/haar meer inzicht te geven in gedachten, gevoelens en gedrag en handvatten te geven om hier meer grip op te krijgen. Daarnaast wordt de ouder altijd betrokken, om samen te kijken wat het kind/de jongere nodig heeft van de opvoeder om het gedrag zoveel als mogelijk in de hand te houden.

Wij kijken naar wat het kind nodig heeft. Hulp en ondersteuning in de thuissituatie. Met bijvoorbeeld het stellen van regels en het bieden van structuur. Hoe kan je goed bij je kind aansluiten.  Werken aan doelen met kinderen om het gedrag positief te veranderen.

Meer informatie

Ben je op zoek naar behandeling van een (vermoedelijke) gedragsproblematiek? Neem gerust contact met ons op, dan kijken we samen wat de beste behandeling is voor je kind en de ouders.