Depressie

 1. Home
 2. Depressie

Wat is een Depressie?

Een depressie is een veelvoorkomende psychische aandoening die valt onder stemmingsstoornissen. Deze ziekte van stemming en gevoelens heeft invloed op je emoties, gedachten en gedrag. Voelt u zich langdurig somber, lusteloos of hulpeloos? Heeft u nergens zin of plezier in? Voelt u zich moe en onrustig? Of heeft u het gevoel dat niks meer goed gaat? Dan heeft u wellicht een depressie. 

Het wordt gekenmerkt door een aanhoudend gevoel van diepe neerslachtigheid, verdriet en verlies van interesse of plezier in activiteiten die normaal gesproken als plezierig worden beschouwd. Dit kan het dagelijks functioneren aanzienlijk beïnvloeden en kan leiden tot lichamelijke symptomen zoals vermoeidheid, slaapproblemen en eetproblemen. 

Wanneer is er sprake van een Depressie?

Er is sprake van een depressie wanneer iemand gedurende een langere periode (meestal minstens twee weken) aanhoudende symptomen ervaart die wijzen op een depressieve stoornis. Deze symptomen kunnen aanzienlijk lijden en beperkingen in het dagelijks functioneren veroorzaken. De diagnose wordt doorgaans gesteld door de huisarts of andere gezondheidsprofessional. Blijf er niet alleen mee rondlopen, het is belangrijk om er met iemand over te praten. Bij Klaver4 helpen we je graag verder. 

depressie - gedragsproblematiek Klaver4

Tips

 • Zoek hulp! Bespreek je klachten met je huisarts, met je omgeving of bel ons zodat we je verder kunnen helpen. 
 • Neem uw klachten serieus. U bent ziek en heeft hulp nodig, en tijd voor herstel. 
 • Regelmatig slaappatroon: Het is belangrijk om een gezond dag- en nachtritme aan te houden, zelfs als het moeilijk is. Probeer overdag zo min mogelijk te slapen en ’s nachts voldoende te slapen. Een regelmatig slaappatroon kan helpen om de stemming te verbeteren en de energie te verhogen.
 • Regelmatig eetpatroon: Eet elke dag op vaste tijden en zorg voor een gezonde en gevarieerde voeding. Vermijd suikerrijke en vette voeding, omdat deze de stemming kunnen verergeren. Probeer ook voldoende water te drinken en alcohol en cafeïne te vermijden.
 • Bewegen en de buitenlucht opzoeken: Lichaamsbeweging kan helpen om de stemming te verbeteren en de energie te verhogen. Probeer elke dag minstens 30 minuten te bewegen, bijvoorbeeld door te wandelen, fietsen of zwemmen. 
 • Sociaal contact onderhouden: Praat met vrienden, familie of lotgenoten over je gevoelens en gedachten. Sociaal contact kan helpen om je minder eenzaam te voelen en om steun te krijgen. 
 • Ontspannende activiteiten doen: Zoek afleiding en ontspanning door activiteiten te doen die je leuk vindt, zoals lezen, muziek luisteren, tekenen of schilderen. Probeer ook regelmatig te ontspannen door bijvoorbeeld yoga, meditatie of ademhalingsoefeningen te doen. 

Symptomen

 • Aanhoudende sombere stemming: Een diepgaand gevoel van verdriet, neerslachtigheid of leegte dat gedurende het grootste deel van de dag en bijna elke dag aanhoudt.

 • Verlies van interesse of plezier: Verminderde interesse in activiteiten waarin iemand voorheen plezier had, waaronder hobby’s, sociale interacties en andere bezigheden.

 • Verminderde energie en vermoeidheid.

 • Slaapproblemen (te veel of te weinig slaap).

 • Veranderingen in eetlust en gewicht (toename of afname).

 • Moeite met concentratie en besluiteloosheid.

 • Gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuldgevoelens.

 • Terugkerende gedachten aan de dood of zelfmoord.

 • Verandering in gewicht: veel aankomen of juist veel afvallen.

 • Geen zin in sex

Oorzaken

Depressie is een complexe aandoening en heeft vaak meerdere oorzaken. Het ontstaat meestal als gevolg van een combinatie van biologische, psychologische en omgevingsfactoren. Enkele belangrijke oorzaken en risicofactoren zijn:

Biologische factoren

 • Erfelijkheid. Als er familieleden zijn met een geschiedenis van depressie, kan het risico op het ontwikkelen van de aandoening toenemen.
 • Neurochemie: Onevenwichtigheden in neurotransmitters, zoals serotonine, noradrenaline en dopamine, kunnen van invloed zijn op de stemming en het gevoel van welzijn.

Psychologische factoren:

 • Persoonlijkheid: Bepaalde persoonlijkheidskenmerken, zoals perfectionisme, lage zelfwaardering en een negatief zelfbeeld, kunnen het risico vergroten.
 • Coping-mechanismen: Ongezonde manieren van omgaan met stress of traumatische gebeurissen kunnen de kwetsbaarheid vergroten.
 • Psychische stoornissen: Andere psychische aandoeningen, zoals angststoornissen, kunnen het risico verhogen.

Omgevingsfactoren:

 • Stressvolle levensgebeurissen: Traumatische gebeurtenissen, zoals verlies van een dierbare, werkloosheid, echtscheiding of financiële problemen, kunnen depressie uitlokken.
 • Trauma uit de kindertijd: Er is bewijs dat blootstelling aan mishandeling, verwaarlozing of andere traumatische gebeurtenissen in de kindertijd het risico op latere leeftijd kan vergroten.
 • Sociale isolatie: Gebrek aan sociale ondersteuning en een gevoel van eenzaamheid kunnen het risico op verhogen.
 • Alcohol- en drugsmisbruik: Misbruik van alcohol of drugs kan de kans vergroten.

Medische aandoeningen:

 • Sommige lichamelijke gezondheidsproblemen, zoals chronische ziekten, hormonale onevenwichtigheden en neurologische aandoeningen, kunnen depressie veroorzaken of verergeren.

Het is belangrijk op te merken dat depressie een zeer individuele aandoening is, en de oorzaken kunnen van persoon tot persoon variëren. Bovendien kunnen meerdere van deze factoren samenwerken om depressie te veroorzaken. Het begrijpen van de oorzaken van depressie is belangrijk om de juiste behandeling en ondersteuning te bieden. Denkt u dat u een depressie heeft of maakt u zich zorgen over depressieve symptomen? Neem dan contact op met Klaver4, we helpen u graag verder in uw herstel. 

Verschillende soorten Depressie

Er zijn verschillende soorten depressies, met ieder hun eigen kenmerken en behandelingen. De meest voorkomende soorten zijn: 

 • Een chronische depressie: hierbij heeft u gedurende minstens 2 jaar aanhoudend licht tot matig depressieve klachten, met weining of geen periodes van verbetering. Het kan het dagelijks functioneren, relaties en kwaliteit van leven danig beïnvloeden. 

 • Een winterdepressie:  Dit is een aandoening waarbij iemand zich depressief voelt tijdens een bepaald seizoen, meestal de herfst of de winter, wanneer de dagen korter en donkerder worden. Seizoensgebonden depressie kan leiden tot verminderde energie, verhoogde eetlust, gewichtstoename, slaperigheid, en sociaal isolement.

 • Postnatale depressie: Dit is een aandoening waarbij een vrouw zich depressief voelt na de bevalling van een kind, meestal binnen de eerste vier weken, maar soms ook later. Postpartum depressie kan leiden tot gevoelens van verdriet, angst, schuld, irritatie, en moeite met het hechten aan de baby

Behandeling

Een depressie is gelukkig goed te behandelen. Veel mensen met depressie ervaren aanzienlijke verbetering met de juiste behandeling en ondersteuning. Een depressie kan weken, maanden of soms zelfs jaren duren. Uiteindelijk gaat een depressie bijna altijd over. Schroon niet om hulp te zoeken en laat het het niet erger worden. Neem gerust contact met ons op, of ga naar je huisarts. 

Er zijn verschillende behandelmethodes, afhankelijk van de ernst, de duur en de oorzaak van de klachten. De meest voorkomende behandelingen zijn:

 • Psychotherapie: Dit is een vorm van gesprekstherapie waarbij een psycholoog of psychiater de patiënt helpt om inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van de depressie, en om negatieve gedachten en gedragingen te veranderen. Er zijn verschillende soorten psychotherapie, zoals cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie, oplossingsgerichte therapie of mindfulness-based cognitieve therapie.

 • Farmacotherapie: Dit is het gebruik van medicijnen om de symptomen van depressie te verminderen. De meest gebruikte medicijnen zijn antidepressiva, die de werking van bepaalde stoffen in de hersenen beïnvloeden, zoals serotonine, noradrenaline of dopamine. Antidepressiva hebben vaak bijwerkingen, zoals misselijkheid, hoofdpijn, gewichtstoename, seksuele problemen of slaperigheid. Het kan ook enkele weken duren voordat ze effect hebben. Daarom is het belangrijk om de medicijnen volgens het voorschrift van de arts te gebruiken en niet zomaar te stoppen.

 • Hersenstimulatie: Dit is een behandeling waarbij elektrische stroompjes of magnetische velden worden gebruikt om bepaalde delen van de hersenen te stimuleren of te remmen. Deze behandeling wordt meestal alleen toegepast als andere behandelingen niet werken of te veel bijwerkingen hebben. Voorbeelden van hersenstimulatie zijn elektroconvulsietherapie (ECT), transcraniële magnetische stimulatie (TMS) of diepe hersenstimulatie (DBS).

 • Leefstijlinterventies: Dit zijn veranderingen in de dagelijkse gewoonten die een positieve invloed kunnen hebben op de stemming en het welzijn. Voorbeelden van leefstijlinterventies zijn lichaamsbeweging, gezonde voeding, voldoende slaap, ontspanning, sociale contacten en het vermijden van alcohol en drugs.

De beste behandeling is afhankelijk van uw individuele situatie en voorkeur. Het is daarom belangrijk om samen met ons of uw huisarts een behandelplan op te stellen en de voortgang regelmatig te evalueren. Depressie is een serieuze aandoening, maar met de juiste behandeling en ondersteuning is herstel gelukkig goed mogelijk. 

Meer informatie

Voelt u zich somber? Heeft u nergens zin of plezier in? Voelt u zich moe en onrustig? Of heeft u het gevoel dat niks meer goed gaat? Dan heeft u wellicht een depressie. Het is belangrijk om hier met iemand over te praten. U staat er niet alleen voor.

Wij helpen graag bij uw herstel. Neem contact met ons op en we kijken samen hoe we u het beste kunnen helpen.