Onze Zorg

Zorg nodig? Klaver4 helpt!

Stichting Klaver4 Zorg en Welzijn behandelt en begeleid kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een bepaalde hulpvraag. We behandelen en begeleiden in het kader van GGZ, Jeugd en Opvoeding, LVB en psychosociale problematiek binnen de Jeugdwet, WLZ, WMO, PGB en Zorgverzekeringswet (Jongvolwassenen).

Klaver4 biedt ambulante begeleiding, systematische opvoedinterventies, casusregie, begeleide bezoeken, SCHIP therapie, kortdurend verblijf, verblijf met behandeling (fasehuis in Goes), groepsbegeleiding, Rots en Water trainingen, behandeling, diagnostiek en onderzoek, Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ aan ongeveer 500 klanten. Deze klanten zijn verdeeld over 23 gemeentes in de regio’s Zeeland en West Brabant West. Wij behandelen hoog-, midden- en laag-complexe hulpvragen.

Wij richten ons op de volgende problematieken:

Ons aanbod

Tevens heeft Klaver4 een gespecialiseerd aanbod voor mensen met autisme en mensen met een trauma. Wij hebben ons gespecialiseerd in verschillende methodes zoals Geef me de 5 (licentiehouder WBW/Zeeland), systeemgericht werken, oplossingsgericht werken en EMDR. 

Binnen Klaver4 is flexibiliteit een van onze grootste krachten. Wij zijn een organisatie die snel kan schakelen en creatief kan denken binnen de gestelde kaders. Het is een voordeel dat wij werken binnen de Jeugdwet en WLZ, zodat er voor de klant geen ruis ontstaat wanneer er een doorstroom nodig zou zijn.

Wij werken vooralsnog niet met lange wachtlijsten en zorgen dat er altijd snel een contactmoment is. Door de flexibele schil in onze personeelsbezetting kunnen we snelle inzet bewerkstelligen. Wij hebben een goede samenwerking met de andere zorgaanbieders en het voorliggende veld. Ambulant begeleiders delen hun kennis en ervaringen met hen. Dit gebeurt ook tijdens de intervisie momenten. Op die manier leren zij van elkaar en kunnen zij de gedeelde kennis meenemen in hun gekregen zorgvraag.

Binnen Klaver4 is elke zorgvraag uniek. Echter werken wij wel cyclisch en volgens een bepaald zorgtraject. Per gemeente passen wij dit traject aan om te voldoen aan de desbetreffende eisen. Onze teamleiders zorgen ervoor dat specifieke formulieren zoals leveringsplannen op tijd worden ingevuld en overhandigd richting de gemeenten.

Binnen ons ‘standaard’ zorgtraject maken wij, naast een leveringsplan of gemeentelijk document, binnen 6 weken een zorgplan. Dit doen wij altijd in samenspraak met de klant. In dit plan staan de doelen waaraan gewerkt worden gedurende het zorgtraject.

Op dit moment maakt Klaver4 gebruik van het 3 kolommenmodel in de zorgplannen. Na elk contactmoment wordt er gerapporteerd in ons EPD-systeem ‘NEDAP ONS’.