Onze Missie

De zelfstandigheid van de klanten zodanig vergroten dat zij kunnen functioneren in de huidige maatschappij zonder of met minimale ondersteuning van hulpverleningstrajecten.

Klanten versterken in hun eigen kracht en ondersteunen in het vinden van een rol in de maatschappij.