Klantbelofte

Klaver4 heeft een 4-tal klantbeloftes opgesteld wat jij als klant van onze organisatie mag verwachten als jij zorg bij ons afneemt. Via een doorlopende kwaliteitsmeting toetsen wij of jij de beloftes ook werkelijk ervaart zoals hieronder beschreven.

Klanten versterken in hun eigen kracht en ondersteunen in het vinden van een rol in de maatschappij.
  • Jij kan als persoon zelfstandig (of met minimale ondersteuning) je weg vinden in de maatschappij.
  • Waar nodig jouw mogelijkheden vergroten om meer zelfstandigheid te bereiken.
We halen eruit wat erin zit, we zijn duidelijk over wat wel en niet lukt.
  • Werken vanuit jouw mogelijkheden: waar ben je al goed in en wat kunnen we daarmee al bereiken en hoe kunnen we dit nog vergroten.
  • Zaken waar je minder goed in bent in kaart brengen, zoveel mogelijk verkleinen en waar nodig accepteren. Je weg vinden om hier zelfstandig mee om te gaan.
  •  We geven niet zomaar op en zetten alle kennis en kunde in om jou zo goed mogelijk te helpen. We zijn bereid om hierin samen te werken met anderen (zoals school, werk, mantelzorgers, hulpverleners of een behandelaar). Indien nodig passen we ons zorgaanbod aan, naar jou hulpvraag.
  • Als er zorg nodig is voor jou waar wij geen kennis voor in huis hebben, gaan wij eerlijk het gesprek aan met jou.
  • Als er doelen zijn die (nog) niet haalbaar zijn of (nog) te hoog gegrepen zijn voor jou (en je omgeving), gaan wij met jou eerlijk het gesprek aan.
  •  
We gaan met iedereen in gesprek – we verwijzen door en iedere klant op zijn plaats.

We pakken iedere zorgvraag op binnen onze kennis en kunde en doen al het mogelijke om de juiste zorg voor jou in te zetten.Wij verwijzen door naar een andere hulpverlener als wij de kennis of kunde voor de juiste zorg voor jou niet in huis hebben.

De klant behoudt de regie

Jij komt vrijwillig bij Klaver4 om te werken aan jou hulpvragen. Doelen worden in overleg met de begeleider vastgelegd in een zorgplan. Dat mag je altijd inzien, net als jou dossier. Alle beslissingen die genomen worden binnen het begeleidingstraject worden samen met jou, de begeleider en de gemeente afgesproken. Je hebt ten alle tijden inspraak hierin. Het stopzetten van zorg kan op elk moment, Klaver4 zal wel een advies uitbrengen indien dit niet gewenst is.