Onze Cliëntenraad

Om de zorg vanuit de beleving van jullie als klant van Klaver4 continue te verbeteren, heeft Klaver4 een cliëntenraad opgericht. Besluiten vanuit het bestuur worden eerst voorgelegd aan de cliëntenraad die daar een advies over mag geven. Ook mag de cliëntenraad ongevraagd advies geven over lopende zaken. Dit betreft vele verschillende onderwerpen: van veranderingen op de weekendopvang tot het starten van een nieuwe tak van zorg, denk hierbij aan het opstarten van een fasehuis bijvoorbeeld.

De cliëntenraad wordt gevormd door zowel klanten als ouders/verzorgers. Hierdoor hebben we inbreng vanuit verschillende meningen en achtergronden wat veel inzicht brengt in de mogelijkheden van ontwikkeling in de zorg. Om extra informatie en ideeën te vergaren en om onze betrokkenheid te vergroten proberen we ieder jaar als cliëntenraad een bezoek te brengen aan één van de zorg activiteiten.

Wij staan altijd open voor ideeën! Mocht u uw ideeën met ons willen delen of bent u geïnteresseerd om aan te sluiten als lid bij de cliëntenraad dan bent u van harte welkom op een van onze vergaderingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 0164-615345 of een mail sturen naar clientenraad@klaver4.nl

Jaarverslagen

Ieder jaar maakt de cliëntenraad een jaarverslag van het afgelopen jaar met daarin de punten die zijn besproken/ behandeld. Hieronder kunt u het jaarverslag teruglezen: