Welkom bij Klaver4

Kortdurend verblijf

Onze huidige vorm van weekopvang gaat veranderen! Binnenkort vind u hierover op deze pagina meer informatie. Mocht u vragen hebben betreffende onze weekendopvang kunt u contact opnemen met ons algemene nummer 0164-615345.

Weekenden

Het tijdelijk verblijf geeft de jongere de mogelijkheid om extra begeleid te worden bij het trainen van vaardigheden en veranderen van gedrag.

Het tijdelijk verblijf kan ook een opvang zijn voor jeugdigen waar er eerst rust en duidelijkheid moet komen voordat er een ander toekomstperspectief verwezenlijkt kan worden. Er wordt specifieke begeleiding en structuur ingezet, tevens wordt er gewerkt aan het realiseren van eigen leerdoelen.

De jeugdige leert zich vaardigheden en gedragsveranderingen eigen maken in een veilige omgeving, waardoor zijn/haar maatschappelijke functioneren verbeterd wordt.

Data

De data voor de logeerweekenden 2020 zijn als volgt:

Weekenddata groep A (12+)
10 t/m 12 Januari
31 januari t/m 2 Februari
6 t/m 8 Maart
3 t/m 4 April
8 t/m 10 Mei
12 t/m 14 Juni
3 t/m 5 Juli
31 Juli t/m 2 Augustus
4 t/m 6 September
2 t/m 4 Oktober
30 Oktober t/m 1 November
27 t/m 29 November

Weekenddata groep B (12-)
17 t/m 19 Januari
14 t/m 16 Februari
13 t/m 15 Maart
17 t/m 19 April
15 t/m 17 Mei
26 t/m 28 Juni
17 t/m 19 Juli
14 t/m 16 Augustus
18 t/m 20 September
16 t/m 18 Oktober
13 t/m 15 November
11 t/m 13 December

Samen bouwen aan de toekomst!