Wonen

Wonen bij Klaver4

In februari 2019 opent onze woonlocatie  in Goes. In de woning is plaats voor zeven jongeren (16-23 jaar). De woonlocatie is toegankelijk voor jongeren die een zinvolle dagbesteding (school, werk of anders) hebben. Indien nodig is er ondersteuning op het gebied van huiswerk of het zoeken naar werk/dagbesteding mogelijk. In kleine groepjes en met vaste begeleiding werken zij op hun eigen tempo toe naar een volledig eigen woonplek.

Begeleiding op maat in de woning

Jongeren leven in groepsverband, maar hebben wel allemaal hun eigen kamer. Een groot deel van de dagindeling wordt gezamenlijk vormgegeven. Jongeren oefenen in een veilige, huiselijke setting alle aspecten van het zelfstandig wonen, zoals budgetteren, koken, hygiëne, zelfzorg en het maken van een goede dag- en weekindeling. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig om jongeren aan te sturen en te ondersteunen. Binnen de voorziening wordt met jongeren samen gekeken hoeveel ondersteuning zij nog nodig hebben, en welke aspecten van het dagelijks leven ze zelfstandig kunnen vormgeven. Er wordt gestreefd naar het ontwikkelen van een steeds grotere zelfstandigheid. Doel is de jongeren uiteindelijk te laten doorstromen naar een eigen woonplek.

Begeleiding op maat op de eigen woonplek

Na uitstroom vanuit de woning gaan de jongeren naar een eigen woonplek en ontvangen zij begeleiding aan huis. Ze ontvangen ondersteuning bij de zaken die ze nog niet zelfstandig kunnen oppakken. Tijdens het verblijf in de woning wordt samen met de jongere gezocht naar een geschikte woonplek en bekeken welke ondersteuning hij/zij nog nodig heeft om de overstap naar zelfstandig wonen tot een succes te maken. De jongere en de begeleiding maken samen afspraken over de intensiteit en inhoud van de begeleiding. Doel is de begeleiding zo ver mogelijk af te bouwen, maar altijd op het tempo dat voor de jongere haalbaar en veilig is.