Basis GGZ

Onderzoek en behandeling binnen Klaver4

Binnen Klaver4 zijn er verschillende mogelijkheden voor onderzoek en behandeling, bij kinderen en jongeren. Cliënten die al bij ons in zorg zijn kunnen bij ons terecht voor onderzoek en behandeling, maar ook nieuwe cliënten zijn hiervoor welkom. Klaver4 hanteert tijdens onderzoek en behandeling altijd een kindgerichte aanpak. Een voordeel is dat Klaver4 alles onder één dak heeft, waardoor cliënten die al bij ons in zorg zijn ook bij ons onderzocht en behandeld kunnen worden wanneer dit nodig blijkt. Andersom hebben nieuwe cliënten die bij ons onderzocht zijn, de mogelijkheid om psycho-educatie, behandeling en/of ambulante begeleiding bij Klaver4 af te nemen wanneer de orthopedagoog dit adviseert naar aanleiding van het onderzoek. In het nagesprek van het onderzoek worden deze mogelijkheden met het cliëntsysteem besproken. Voorafgaand en na afloop van het onderzoek vindt altijd een oudergesprek plaats waarin informatie wordt gedeeld. In het nagesprek zal de informatie uit het onderzoek uitgebreid met het cliëntsysteem besproken worden en zullen er passende handvatten, tips en adviezen worden aangereikt. De informatie uit het onderzoek zal hierbij vertaald worden naar de praktijk, waarbij gekeken zal worden naar de mogelijkheden in het gezin, het netwerk en binnen Klaver4. Tevens ontvangen cliënten van ons een onderzoeksverslag na afloop van het onderzoek waarin de resultaten uitgebreid beschreven worden, alsook de adviezen. Indien nodig bieden wij aan om een gesprek te voeren op school of een andere organisatie waar het kind zorg ontvangt om de onderzoeksresultaten en adviezen te bespreken. Bovendien ontvangt het kind na onderzoek een kort kindverslag, zodat onderzoeksresultaten op een begrijpelijke manier aan het kind worden uitgelegd.

Klaver4 biedt onderzoek bij vermoedens van: autisme, LVB, ADHD/ADD, hoogbegaafdheid, concentratieproblematiek, druk en impulsief gedrag, angst, depressie en verminderde executieve functies.

Psychologisch onderzoek wordt vergoed door de gemeente. Cliënten kunnen een verwijzing voor basis-GZZ aanvragen bij de huisarts of bij de gemeente. Daarna kunnen cliënten contact opnemen met Klaver4 om een intakegesprek in te plannen.

Voor meer informatie rondom basis-GGZ of voor het inplannen van een intakegesprek kunt u contact opnemen met praktijk@klaver4.nl of 0164-615345.

Informatie voor kinderen en jongeren

Wanneer kun je bij de Klaver4 Praktijk terecht? Soms loopt het thuis op school of met jou als persoon niet helemaal lekker. Jij wil graag hulp om weer wat lekkerder in je vel te zitten. Klaver4 kan je deze hulp bieden. Soms kan het ook voorkomen dat vooral je ouders of school zorgen hebben: in dat geval gaan we samen met jou en de mensen om je heen kijken wat er nodig is.  

Onderzoek 

Na een eerste gesprek bij Klaver4 Praktijk kan het zijn dat we met elkaar vinden dat we nog meer informatie nodig hebben over jou om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. We vinden het dan belangrijk om niet alleen met jou te praten, maar ook met je ouders, school en eventueel andere mensen die voor jou belangrijk zijn.  

Wat er precies onderzocht wordt hangt van de vraag af. Het kan zijn dat je vaak boos bent, verdrietig of bang en dat we willen weten hoe dat komt. Vaak is het onderzoek gericht op inzicht krijgen in jouw sterke en minder sterke kanten en hoe het loopt in je gezin en op school. Hierdoor kunnen we samen met jou en de mensen om je heen inzicht krijgen in wat jij nodig hebt om je weer beter in je vel te voelen.  

Soms komt er uit het onderzoek een ‘diagnose.’ Dit betekent dat de dingen waar jij last van hebt bij meer mensen voorkomen en dat daar een verzamelnaam voor is, bijvoorbeeld ADHD of autisme.    

Behandeling 

Soms is na een eerste gesprek al duidelijk waaraan gewerkt kan worden en wordt dit vastgelegd in een behandelplan. En soms kan het zo zijn dat we na een onderzoek bespreken om samen verder aan de slag te gaan. Dit betekent dat er samen met jou en je ouders wordt besproken waaraan gewerkt gaat worden (behandeldoelen) en hoe we dat kunnen gaan doen. We vinden het belangrijk dat we het hier met zijn allen over eens zijn voordat gestart wordt. Soms zijn daar meerdere gesprekken voor nodig.  

Hieronder vind je een paar voorbeelden van mogelijke behandelingen om je een indruk te geven. Natuurlijk zal elke behandeling worden aangepast op wat er voor jou en de mensen om je heen nodig is.  

Autisme 

Misschien ben je al heel lang bekend met autisme of is deze diagnose nog maar pas bij je gesteld. We zullen goed met jou, je ouder(s)/verzorger(s) en bijvoorbeeld school kijken naar wat je nodig hebt. Wij gaan hierbij uit van de Geef me de 5 methode. Hierin zijn zowel onze behandelaren als ambulant begeleiders geschoold. 

Voor meer informatie kun je kijken op: www.geefmede5.nl 

Verder kunnen wij je hulp bieden bij een stukje uitleg over wat autisme inhoudt en dat we met jou gaan kijken wat jouw sterke en minder sterke kanten zijn (psycho-educatie). Want ook al heb je autisme, ook jij bent uniek!  

De behandeling van een behandelaar zal meestal plaatsvinden in combinatie met een ambulante begeleider die bij jullie thuiskomt en die kan helpen om datgene wat je hebt geleerd te gaan toepassen en om ook jouw ouder(s)/verzorger(s) hierbij te ondersteunen.  

ADHD 

Misschien kun jij je moeilijk concentreren, bijvoorbeeld op school en ben je daarnaast heel druk. Iedereen heeft daar wel eens last van, maar als je dit de hele tijd hebt dan kan dit erg vervelend zijn. Anderen kunnen soms negatief op jouw drukke gedrag reageren waardoor je het misschien wel moeilijk vindt om positief over jezelf te denken. 

Sommige kinderen/jongeren hebben alleen last van drukte in hun hoofd, maar zijn niet veel aan het bewegen. Dat wordt dan vaak ADD genoemd (zonder de h). 

We gaan samen met jou kijken van waar jij last van hebt en wat je zou willen verbeteren. Misschien wil je wel leren hoe je met je drukte om kan gaan of hoe je je dag beter kunt plannen en organiseren. Het kan ook zijn dat je positiever over jezelf zou willen denken. We stellen samen met jou en je ouders behandeldoelen op waar we mee aan de slag gaan. Vaak is het belangrijk ook school hierbij te betrekken.   

Angst 

Iedereen is wel eens bang en dat is ook heel nuttig. Stel je voor dat je zomaar de weg over zou steken, terwijl er een vrachtauto aankomt. Angst zorgt ervoor dat wanneer er gevaar dreigt je hierop goed reageert. Dus wanneer jij een vrachtauto aan ziet komen wacht je even met oversteken.  

Soms kan het voorkomen dat je zo bang bent dat je hele gewone dingen niet of niet meer durft en hier misschien ook over piekert. Bij het voorbeeld van de vrachtwagen zou iemand zo bang kunnen worden dat die helemaal de weg niet meer over durft te steken. Dit is natuurlijk maar een voorbeeld. Misschien heb jij last van hele andere angsten, zoals alleen zijn, logeren, naar school gaan, afspreken met iemand, de dokter/tandarts of spinnen. We zullen samen met jou en je ouders in kaart brengen waar je bang voor bent en een plan maken hoe we jou daarbij kunnen helpen. 

Cognitieve gedragstherapie 

Dit is een verzamelnaam van een heleboel verschillende behandelingen die ervan uitgaan dat wat je denkt (je gedachten) invloed heeft op hoe je je voelt en op wat je doet (je gedrag). Je gaat daarom onderzoeken welke gedachten jij hebt en of deze gedachten kloppen of niet. Ook ga je aan de slag met je gevoelens: welke gevoelens kun je bijvoorbeeld allemaal hebben en waar merk je dat in je lijf. Je gaat leren om positieve kanten van jezelf en van je omgeving te zien, zodat je meer grip krijgt op wat je denkt, voelt en doet.  

Bij deze behandeling is het belangrijk dat je thuis ook aan de slag gaat, eventueel samen met je ouder(s)/verzorger(s). Zij zullen ook uitleg krijgen over de behandeling en handvaten hoe ze jou zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.   

Ouderbegeleiding 

Wanneer jij een behandeling bij ons volgt zullen er ook gesprekken plaatsvinden met je ouders/verzorgers. Een behandelaar denkt mee met jouw ouders over wat je nodig hebt om je weer beter te gaan voelen en hoe jouw ouders dit kunnen gaan doen. Soms kunnen de gesprekken ook plaatsvinden samen met jou en je ouders.  

Trauma (posttraumatische stressklachten)  

Iedereen maakt van alles mee in zijn leven. Dat kunnen leuke dingen zijn, maar dat kunnen ook nare gebeurtenissen zijn. Aangezien iedereen wel eens iets vervelends meemaakt vinden we het belangrijk om al bij de intake met jou en je ouders te bespreken of jij ook vervelende dingen hebt meegemaakt en of je daar nog last van hebt. Misschien heb je te maken gehad met een ongeluk, een brand, een ziekte, scheiding van je ouders, ben je gepest of heeft iemand jou pijn gedaan of aangeraakt op plaatsen waar jij dat niet wilde.    

Soms kun je daar, ook al is het soms jaren later, nog steeds last van hebben. Je kan bijvoorbeeld nachtmerries hebben of problemen met in slaap vallen, concentratieproblemen, snel prikkelbaar en boos zijn, bang, somber, druk of juist in jezelf gekeerd zijn. Bij Klaver4 kunnen wij jou helpen om deze klachten te verminderen. Jouw ouders/verzorgers en eventueel andere belangrijke mensen om je heen zullen we daarbij betrekken, zodat zij jou zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.  

EMDR 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een behandelmethode om over schokkende ervaringen heen te komen. De behandelaar stelt je vragen over wat je hebt meegemaakt en vraagt je naar het naarste beeld. Tegelijkertijd volg je met je ogen de lichtjes van een lichtbalk. Soms wordt gekozen voor een koptelefoon met geluidjes of je tikt zachtjes om en om op je eigen benen of schouders. Elke keer wordt aan je gevraagd hoe hoog de spanning nog is net zolang totdat het naarste beeld van wat je hebt meegemaakt geen spanning meer geeft.  

Voor folders en filmpjes kijk op www.emdr.nl/wat-is-emdr/ 

Write Junior 

Sommige kinderen en jongeren kiezen er liever voor om te schrijven over wat ze hebben meegemaakt. Je gaat samen met de behandelaar aan de slag met het schrijven over wat je hebt meegemaakt op de computer. Je kan zelf typen of de therapeut kan dit voor jou doen. Het gaat erom dat het jouw woorden zijn. Later ga je dit verhaal delen met een belangrijke ander, meestal je ouder(s)/verzorger(s).  

Er zijn gemiddeld 5 sessies nodig, maar dit kunnen ook meer sessies zijn, bijvoorbeeld als je meer tijd nodig hebt om over je woorden na te denken of als je veel hebt meegemaakt.  

Informatie voor ouders

Aanmelding 

Al hulpverlening vanuit Klaver4

Het kan zijn dat uw kind al bij ons in zorg is en dat er aanvullende vragen zijn waarbij een behandelaar (gedragswetenschapper, orthopedagoog of psycholoog) wordt betrokken bij de behandeling. Na toestemming van beide ouders (en in Zeeland een verwijzing van de gemeente of huisarts voor de Basis GGZ) volgt dan een intakegesprek met u, uw kind, de behandelaar en indien mogelijk ook de ambulant begeleider. De intakegesprekken vinden plaats op één van onze locaties (Woensdrecht, Goes, Philippine).

Nog geen hulp vanuit Klaver4

Het is ook mogelijk dat u kind nog niet bekend is bij Klaver4 en u toch graag gebruik wilt maken van de basis GGZ. In dat geval is eveneens toestemming van beide ouders nodig en een verwijzing van de gemeente of (huis)arts. Daarna zal een intakegesprek met ouders en kind worden gepland bij één van onze behandelaren.

Intakegesprek  

In het intakegesprek wordt in kaart gebracht wat de zorgen zijn over uw kind. Ook het kind zelf krijgt de ruimte hier over te vertellen. Soms kunnen er verschillende meningen of visies bestaan en vinden wij het belangrijk die allemaal te horen. Daarnaast besteden we ook aandacht aan wat er wel goed gaat, wat jullie goed geregeld krijgen. We staan verder stil bij de hulpvragen en verwachtingen.

Aan het eind van het gesprek worden afspraken gemaakt over hoe verder. Soms zullen in het intakegesprek al afspraken gemaakt kunnen worden hierover. In andere gevallen is hier bijvoorbeeld nog een aanvullend gesprek voor nodig over de ontwikkeling van het kind, contact met andere betrokkenen of overleg met ons team.

Diagnostiek 

Wanneer we met elkaar tot de conclusie komen dat we nog meer willen weten over het kind en zijn omgeving dan kan gekozen worden voor de inzet van diagnostiek. Er zijn veel verschillende onderzoeksmethoden, zoals:

 

  • Intelligentieonderzoek 
  • Sociaal-emotioneel niveau in kaart brengen 
  • Belevingsonderzoek 
  • Neuropsychologisch onderzoek (o.a. concentratie, planning en geheugen)  
  • Observaties in de thuissituatie 
  • Schoolobservatie 
  • Vragenlijsten 
  • Procesdiagnostiek  

Voorafgaand aan het onderzoek wordt hiervoor een werkplan opgesteld met daarin de onderzoeksvragen. Na goedkeuring van ouders en de jongere (vanaf 12 jaar) kunnen de onderzoeken dan worden ingepland.  

Van de onderzoeken wordt een verslag gemaakt wat u tijdens het nagesprek ontvangt. In dit gesprek zal de informatie uit het onderzoek uitgebreid met het cliëntsysteem besproken worden en zullen er passende handvatten, tips en adviezen worden aangereikt. De informatie uit het onderzoek zal hierbij vertaald worden naar de praktijk, waarbij gekeken zal worden naar de mogelijkheden in het gezin, het netwerk en binnen Klaver4.  

Indien nodig bieden wij aan om een gesprek te voeren op school of een andere organisatie waar het kind zorg ontvangt om de onderzoeksresultaten en adviezen te bespreken. Bovendien ontvangt het kind na onderzoek een kort kindverslag, zodat onderzoeksresultaten op een begrijpelijke manier aan het kind worden uitgelegd. 

Behandeling  

Na een intakegesprek of na een diagnostiektraject kan met elkaar overeengekomen worden dat er behandeling nodig is. Er zullen dan behandeldoelen worden opgesteld en er zal besproken worden op welke manier aan deze doelen kan worden gewerkt. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van verschillende behandelmethoden, zoals cognitieve gedragstherapie, Geef me de 5, EMDR (traumabehandeling) of gezinsgesprekken (o.a. familieopstellingen, ouderbegeleiding). Daarnaast kan een combinatie gemaakt worden met ambulante begeleiding thuis en/of kortdurend verblijf. 

Wij stellen ons graag aan u voor:

Jolien de Graag

Ik werk als GZ-psycholoog kinder- en jeugd bij Klaver4. Daarnaast ben ik EMDR practicioner in opleiding; dat betekent dat ik mij verder specialiseer in traumabehandelingen. Mijn passie is om kinderen en jongeren (met ontwikkelingsproblemen) te helpen om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken, zodat zij zich weer fijn voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij worden ouders betrokken en soms ook school of andere belangrijke anderen. Daarnaast kan er behandeling nodig zijn om ervoor te zorgen dat het tussen kinderen en ouders/verzorgers weer fijner verloopt. Ook met andere zorgen of vragen kun je bij mij en mijn collega’s terecht. Wij denken graag mee in wat er nodig is om kinderen en jongeren weer te laten stralen.  

Yoricka Dekkers-Paasen 

Ik ben SKJ geregistreerd Master-psycholoog.  In 2012 ben ik bij Klaver4 begonnen als ambulant begeleider, daarna heb ik een tussenstap gemaakt als teamleider en sinds 2018 ben ik werkzaam als gedragswetenschapper. Ik doe diagnostiek en behandeling onder supervisie, ondersteun de ambulant begeleiders binnen hun werkzaamheden en ik ben betrokken bij het Fasehuis en het kortdurend verblijf in Philippine. Tot medio 2021 volg ik de post-HBO opleiding van Geef Me De 5. Ik wil door mijn positieve, open en duidelijke basishouding aan vertrouwen bouwen met mijn klanten, zodat jij en de mensen om je heen weer kunnen gaan groeien! 

Liza Marner 

Ik ben NVO geregistreerd orthopedagoog en gedragswetenschapper bij Klaver4. In juni 2020 ben ik afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, en ben ik gelijk begonnen bij Klaver4. Daarvoor heb ik gewerkt als leerkracht basisonderwijs. Bij Klaver4 doe ik diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren (onder supervisie), ondersteun ik de ambulant begeleiders binnen hun werkzaamheden en ben ik betrokken bij de samenwerking met de Zorgboeren Zuid en het kortdurend verblijf in Philippine. Mijn werkwijze is om vanuit de behoeften van het kind te denken en te handelen en mijn specialisatie is het onderwijs. 

Rozanne Zantboer 

Ik ben afgestudeerd als Master of Science en onder die titel werkzaam als SKJ geregistreerd Gedragswetenschapper bij Klaver4.  

Ik heb trainingen en opleidingen gevolgd op het gebied van psychosociale- en SCHIP therapie, beelddenken en familieopstellingen. Vanuit verschillende invalshoeken kan ik op die manier een verfrissende kijk geven en gericht meedenken binnen gezinssystemen. Het is mijn kracht om te denken in mogelijkheden, zowel in de ondersteuning van ouders en kinderen als professionals.