Onze Missie


Klantbeloften Klaver4

Klanten versterken in hun eigen kracht en ondersteunen in het vinden van een rol in de maatschappij.

Jij kan als persoon zelfstandig (of met minimale ondersteuning) je weg vinden in de maatschappij.

Waar nodig jou mogelijkheden vergroten om meer zelfstandigheid te bereiken.
We halen eruit wat erin zit , we zijn duidelijk over wat wel en niet lukt.
Werken vanuit jou mogelijkheden: waar ben je al goed in en wat kunnen we daarmee al bereiken en hoe kunnen we dit nog vergroten.
Zaken waar je minder goed in bent in kaart brengen, zoveel mogelijk verkleinen en waar nodig accepteren. Je weg vinden om hier zelfstandig mee om te gaan.

Samen bouwen aan de toekomst!