Heeft u klachten?

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent.

U kunt uw klacht met ons delen door het ‘stappenplan klachten’ te volgen.

Allereerst gaan wij er vanuit dat u uw klacht bespreekt met uw begeleider. Kunt u samen de klacht niet naar tevredenheid oplossen dan kunt u in gesprek gaan met de betreffende teamleider en/of de bestuurder van de organisatie.

Voor vragen over het melden van een klacht of voor ondersteuning tijdens de gesprekken kunt u terecht bij onze vertrouwenspersoon Y. Paasen. Werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag, van 9:00 tot 17:00 uur.
Bereikbaar op: 06-22964120 of yorickapaasen@klaver4.nl.

Stappenplan-klachten

Klachtenloket zorg

Komt u er met ons niet uit om de klacht naar tevredenheid op te lossen dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

Klachtenloket-Zorg-poster

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Onze organisatie heeft de verantwoordelijkheid om effectief  te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. In het kort houdt dit in:

  1. Signalen in kaart brengen.
  2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis.
  3. Gesprek met ouders en betrokkenen.
  4. Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld.
  5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig Thuis.

Voor vragen kunt u terecht bij Y. Paasen. Werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag, van 9:00 tot 17:00 uur.
Bereikbaar op: 06-22964120 of yorickapaasen@klaver4.nl.

Samen bouwen aan de toekomst!