Heeft u klachten?

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent.

U kunt uw klacht met ons delen door het ‘stappenplan klachten’ te volgen.

Allereerst gaan wij er vanuit dat u uw klacht bespreekt met uw begeleider. Kunt u samen de klacht niet naar tevredenheid oplossen dan kunt u in gesprek gaan met de betreffende teamleider en/of de bestuurder van de organisatie.

Voor vragen over het melden van een klacht of voor ondersteuning tijdens de gesprekken kunt u terecht bij onze vertrouwenspersoon Y. Paasen. Werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag, van 9:00 tot 17:00 uur.
Bereikbaar op: 06-22964120 of yorickapaasen@klaver4.nl.

Stappenplan-klachten

Klachtenloket zorg

Komt u er met ons niet uit om de klacht naar tevredenheid op te lossen dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

Klachtenloket-Zorg-poster

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

 

Samen bouwen aan de toekomst!