Voor Verwijzers

Voor Verwijzers

De praktijk van Klaver4 biedt basis GGZ aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Wij hebben de mogelijkheid tot het doen van psychologisch onderzoek en behandelingen. Klaver4 heeft een bijzondere specialisatie op het gebied van ASS, problematiek op het gebied van psychotrauma en hechting.

Psychologisch onderzoek:

De volgende soorten onderzoek kunnen worden uitgevoerd: 

 • Intelligentieonderzoek
 • Sociaal-emotioneel niveau in kaart brengen 
 • Belevingsonderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek (o.a. concentratie, planning en geheugen)
 • Observaties in de thuissituatie 
 • Schoolobservatie
 • Vragenlijsten
 • Procesdiagnostiek

Vanuit de intakefase proberen we het hele gezinssysteem mee te nemen in het formuleren van de hulpvraag. We betrekken naast het kind/de jongere ook de ouder(s)/verzorger(s) en waar nodig derde informanten, zoals school, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Na afloop krijgen ouders en kind een uitslaggesprek en de mogelijkheid voor psychoeducatie.  

Behandeling:

De volgende soorten onderzoek kunnen worden uitgevoerd: 

 • Psycho Educatie
 • Ouderbegeleiding
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Geef me de vijf! (omgaan met ASS) 
 • EMDR
 • Pre-verbale traumabehandeling (EMDR met verhalenmethode)
 • TFCBT
 • Re-Attach
 • Write Junior
 • Video-interactiebegeleiding gericht op versterken gehechtheidsrelatie (o.a. Basic Trust) Write Junior

Diagnostiek

Behandeling

Voor verwijzers

Meer informatie voor verwijzers

Voor meer informatie rondom basis-GGZ of voor aanmelding kunt u contact opnemen met praktijk@klaver4.nl of via 0164 615345