Diagnostiek

Wat is Diagnostiek?

Er kan gekozen worden voor  de inzet van diagnostiek als we gezamenlijk meer te weten willen komen over uw kind en zijn omgeving. Diagnostiek betekent verder onderzoek om de hulpvraag beter te kunnen bepalen om zo de juiste zorg te kunnen bieden. Wat er precies onderzocht wordt hangt af van de vraag. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw kind vaak boos of bang is en het is belangrijk om de oorzaak daarvan te achterhalen. Wij zetten verschillende onderzoeksmethodes in, denk hierbij aan:

Onderzoeksmethodes:

  • Intelligentieonderzoek
  • Sociaal-emotioneel niveau in kaart brengen
  • Belevingsonderzoek
  • Neuropsychologisch onderzoek (o.a. concentratie, planning en geheugen)
  • Observaties in de thuissituatie 
  • Observaties op school
  • Vragenlijsten
  • Procesdiagnostiek
ADHD Klaver4 jeugd zorg Diagnostiek

Voorafgaand aan het onderzoek stellen wij een plan van aanpak op met daarin de onderzoeksvragen. Zodra de onderzoeken hebben plaatsgevonden vindt er een nagesprek plaats. In dit gesprek bespreken wij de informatie uit het onderzoek en geven wij passende handvaten, tips en adviezen. Indien nodig bieden wij aan om de onderzoeksresultaten te bespreken op school of bij een andere organisatie waar het kind zorg ontvangt.

Diagnostiek

Behandeling

Voor verwijzers

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor in Bergen op Zoom (info@klaver4.nl of 0164 615345) of met een van onze teamleiders. Alle informatie vindt u op onze contactpagina.