Jaarverslag

2018

In het afgelopen jaar hebben we weer veel mooie stappen kunnen zetten met Stichting Klaver 4.Samen met onze medewerkers, adviesraden en klanten kunnen we weer terugkijken op kwalitatief goede zorg en resultaten. In 2018 zijn we gestart met het thema “Betrokkenheid”, om het wij gevoel nog meer te creëren. Medewerkers hebben meer tijd gekregen om intervisie en overleg te hebben om goede zorgt optimaal te kunnen inzetten. Met een positief geluid van medewerkers en klanten hebben we dit jaar afgesloten en gaan we met vol nieuwe ideeën naar 2019.
 
Betrokkenheid
Kwalitatief goede zorg
Op naar 2019

************

Medewerkers

2017 22,2 FTE
2018 28,4 FTE
Deskundigheidsbevordering
Door deskundigheidsbevordering centraal te zetten heeft iedere medewerker een basiskennis op het gebied van autisme, door opleiding “Geef me de vijf”.

Klanten

Klanten binnen de jeugdwet
Klanten binnen de WMO
2017 161 68
2018 220 82

Ontwikkelingen

Themajaar Betrokkenheid

Het vergroten van de betrokkenheid door het inzetten van meer intervisies, plenaire en individuele overlegmomenten.

Deskundigheidsbevordering
  • Persoonlijk opleidingsbudget
  • Plenaire opleiding incompany
  • Stimuleren SKJ registratie
All4Care

Het vormen van een zorgcombinatie met 2 andere zorgaanbieders, om op deze manier ook zorg te kunnen bieden in Hoogcomplexe problematiek.

Avg

Volledig beschermde omgeving door de aanschaf van nieuwe soft- en hardware.

Geef me de vijf
Stichting

Plenaire incompany opleiding voor al het personeel. De methode geeft praktische handvaten hoe om te gaan met mensen met autisme en sluit nauw aan bij onze visie.

homees

Plenaire incompany opleiding voor al het personeel. De methode geeft praktische handvaten hoe om te gaan met mensen met autisme en sluit nauw aan bij onze visie.

Gedragsdeskundigen

We gaan werken met een gedragsdeskundige, om alle ambulante begeleiders nog beter te kunnen ondersteunen.
Zij geeft intervisie en heeft individuele aandacht voor alle zorgvragen, die extra aandacht vereisen.

De toekomst

Het starten van het fasehuis, dat op 1 februari geopend wordt, zal centraal staan. In de woning is plaats voor 7 jongeren (16-23 jaar), die een zinvolle dagbesteding hebben. Indien nodig is er ondersteuning op het gebied van huiswerk of het zoeken naar werk/ dagbesteding mogelijk. In kleine groepjes en met vaste begeleiding werken zij op hun eigen tempo naar een volledige eigen woonplek.

Het starten van het fasehuis, dat op 1 februari geopend wordt, zal centraal staan. In de woning is plaats voor 7 jongeren (16-23 jaar), die een zinvolle dagbesteding hebben. Indien nodig is er ondersteuning op het gebied van huiswerk of het zoeken naar werk/ dagbesteding mogelijk. In kleine groepjes en met vaste begeleiding werken zij op hun eigen tempo naar een volledige eigen woonplek.

Een aantal gemeentelijke contracten zullen in 2019 aflopen. Wij zullen ons gaan verdiepen en conformeren aan mogelijke vernieuwde wetgeving. Dit brengt uitdaging en ondernemerschap met zich mee.

12,5 jaar

Naast dit alles vieren wij in oktober van 2019 dat wij de uitdaging al 12,5 jaar mogen aan gaan, want wij vieren dan ons 12,5 jarig jubileum.