Welkom bij Klaver4

Jaarverslag

2018

In het afgelopen jaar hebben we weer veel mooie stappen kunnen zetten met Stichting Klaver 4.Samen met onze medewerkers, adviesraden en klanten kunnen we weer terugkijken op kwalitatief goede zorg en resultaten. In 2018 zijn we gestart met het thema “Betrokkenheid”, om het wij gevoel nog meer te creëren. Medewerkers hebben meer tijd gekregen om intervisie en overleg te hebben om goede zorgt optimaal te kunnen inzetten. Met een positief geluid van medewerkers en klanten hebben we dit jaar afgesloten en gaan we met vol nieuwe ideeën naar 2019.
Betrokkenheid
Kwalitatief goede zorg

Op naar 2019

 

Medewerkers

2017
22,2 FTE
2018
28,4 FTE
Deskundigheidsbevordering

Door deskundigheidsbevordering centraal te zetten heeft iedere medewerker een basiskennis op het gebied van autisme, door opleiding “Geef me de vijf”.

Klanten

Klanten binnen de jeugdwet

Klanten binnen de WMO

2017
161
68
2018
220
82

Ontwikkelingen

 
Themajaar Betrokkenheid

Het vergroten van de betrokkenheid door het inzetten van meer intervisies, plenaire en individuele overlegmomenten.

Deskundigheidsbevordering
  • Persoonlijk opleidingsbudget
  • Plenaire opleiding incompany
  • Stimuleren SKJ registratie
All4Care

Het vormen van een zorgcombinatie met 2 andere zorgaanbieders, om op deze manier ook zorg te kunnen bieden in Hoogcomplexe problematiek.

 
Avg

Volledig beschermde omgeving door de aanschaf van nieuwe soft- en hardware.

 
Geef me de vijf

Plenaire incompany opleiding voor al het personeel. De methode geeft praktische handvaten hoe om te gaan met mensen met autisme en sluit nauw aan bij onze visie.

Fasehuis

Een nieuw product waarbij ons doel is om jongeren te huisvesten, die nog niet klaar zijn om op zichzelf te wonen en begeleiding hierbij nodig hebben.

Gedragsdeskundigen

We gaan werken met een gedragsdeskundige, om alle ambulante begeleiders nog beter te kunnen ondersteunen.
Zij geeft intervisie en heeft individuele aandacht voor alle zorgvragen, die extra aandacht vereisen.

De toekomst

Het starten van het fasehuis, dat op 1 februari geopend wordt, zal centraal staan. In de woning is plaats voor 7 jongeren (16-23 jaar), die een zinvolle dagbesteding hebben. Indien nodig is er ondersteuning op het gebied van huiswerk of het zoeken naar werk/ dagbesteding mogelijk. In kleine groepjes en met vaste begeleiding werken zij op hun eigen tempo naar een volledige eigen woonplek.
 
We gaan in 2019 onderzoeken of de methode “Geef me de vijf” over autisme een methode is waar wij ons aan willen binden. We gaan kijken of het haalbaar is om licentiehouder te worden van deze methode en deze eigen te maken binnen Stichting Klaver 4.

Een aantal gemeentelijke contracten zullen in 2019 aflopen. Wij zullen ons gaan verdiepen en conformeren aan mogelijke vernieuwde wetgeving. Dit brengt uitdaging en ondernemerschap met zich mee.

12,5 jaar

Naast dit alles vieren wij in oktober van 2019 dat wij de uitdaging al 12,5 jaar mogen aan gaan, want wij vieren dan ons 12,5 jarig jubileum.

Samen bouwen aan de toekomst!