Verwijsindex

In de regio Zeeland zijn we per 1 januari 2020 verplicht om te gaan werken met de Verwijsindex Zeeland. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals een signaal afgeven dat ze betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen de professionals onderling afstemmen om u en uw kind de best mogelijke ondersteuning te bieden.

Hoe werkt het?

Wanneer er twee signalen vanuit verschillende organisaties in de Verwijsindex binnenkomen, ontstaat er in het systeem een ‘match’. De betrokken professionals ontvangen dan automatisch een e-mail waarin staat dat ook een andere professional ondersteuning biedt. Zo kunnen zij contact met elkaar opnemen voor verdere afstemming. Uiteraard speelt ook u hierin een rol!

Overleggen de professionals eerst met mij?

Alle klanten tot 23 jaar uit de regio Zeeland moeten (volgens de Jeugdwet) worden geregistreerd in de Verwijsindex Zeeland. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en de geboortedatum van de jongere, alsook de gegevens van de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een professional betrokken is, wordt niet in de Verwijsindex vermeld.

Voordat de professionals contact met elkaar opnemen, is er toestemming nodig van de klant en/of de ouders om inhoudelijke informatie uit te mogen wisselen. Mondelinge toestemming is hierbij voldoende, bijvoorbeeld in een telefoongesprek. Samen wordt er overlegd welke informatie er wordt uitgewisseld en met welk doel dat gebeurt.

Wie heeft er toegang?

De Verwijsindex is alleen toegankelijk voor professionals die toestemming hebben gekregen om met dit systeem te werken. De gegevens van uw kind zijn enkel zichtbaar voor de betrokken professionals. U kunt bezwaar maken tegen de registratie of vragen om inzage, een kopie of correctie van uw gegevens.

Wanneer er een match ontstaat, zult u door uw ambulant begeleider op de hoogte worden gebracht en kunt u gezamenlijk verder afstemmen wat er met die match wordt gedaan.

Voor verdere informatie kunt u terecht op de website: https://www.verwijsindexzeeland.nl/

Of u kunt uw vraag stellen bij uw ambulant begeleider.