Groepsbegeleiding

Klaver4 biedt een aantal groepsproducten aan waarin jongeren kunnen werken aan hun eigen doelen op het gebied van zelfredzaamheid en sociale interactie. Hierbij valt te denken aan het aangaan en onderhouden van vriendschappelijke contacten, omgaan met conflicten, oefenen met sociale omgangsvormen en het verbeteren van inzicht in de eigen vaardigheden en leerpunten. In een kleine groep, met vaste begeleiders, werken jongeren aan die dingen die zij nog lastig vinden maar krijgen ze ook inzicht in hun talenten en mogelijkheden. Op dit moment bestaat ons aanbod uit de volgende producten:

Kookgroep

Een zaterdagmiddag in de maand, van 14:00 tot 18:00, biedt Klaver4 een Kookgroep aan voor jongeren van zestien jaar en ouder. Tijdens deze gezellige middag wordt er samen gekookt en gegeten, en werken jongeren ondertussen aan een aantal belangrijke doelen. Denk hierbij aan budgetteren, samenwerken en andere sociale vaardigheden, en het maken en uitvoeren van een goede planning.

De kookgroep bestaat uit een vaste groep jongeren en twee vaste begeleiders, zodat er een vertrouwde en fijne sfeer kan ontstaan. De jongeren worden gestimuleerd ook buiten de groep contact met elkaar te onderhouden. De deelnemers hebben veel inspraak in de planning en opzet van de groep, en mogen zelf met elkaar het menu van de middag samenstellen.

Data:
2018: 22 december
2019: 26 januari, 23 februari, 30 maart, 20 april, 25 mei, 22 juni, 27 juli, 10 augustus, 21 september, 26 oktober, 23 november, 21 december

Aanmelden/meer informatie: sharonkolman@klaver4.nl / 06 10803343

 

Samen bouwen aan de toekomst!