Groepsbegeleiding

Klaver4 biedt een aantal groepsproducten aan waarin jongeren kunnen werken aan hun eigen doelen op het gebied van zelfredzaamheid en sociale interactie. Hierbij valt te denken aan het aangaan en onderhouden van vriendschappelijke contacten, omgaan met conflicten, oefenen met sociale omgangsvormen en het verbeteren van inzicht in de eigen vaardigheden en leerpunten. In een kleine groep, met vaste begeleiders, werken jongeren aan die dingen die zij nog lastig vinden maar krijgen ze ook inzicht in hun talenten en mogelijkheden. Op dit moment bestaat ons aanbod uit de volgende producten:

Zaterdag activiteit Zeeuws-Vlaanderen

Elke maand wordt er op zaterdagochtend een leuke activiteit georganiseerd voor kinderen tot 12 jaar. In een vast groepje doen de kinderen leuke activiteiten, zoals koken, spelletjes en buitenactiviteiten. Tijdens deze ochtenden werken ze spelenderwijs aan het vergroten van hun sociale vaardigheden. De nadruk ligt op een gezellige, veilige sfeer en de activiteiten zijn laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Deze activiteit past perfect binnen de visie van Klaver4, omdat we stellen dat zorg haalbaar moet zijn en dicht moet liggen bij het kunnen van de klant. De activiteiten die we organiseren passen bij de belevingswereld van de klant en kunnen op verschillende manieren aangeboden en uitgevoerd worden, zodat het aansluit bij alle individuele klanten en hun problematiek. Op deze manier is er dus kans van slagen in het begeleidingstraject. We werken aan kleine stappen voorwaarts in de sociaal emotionele ontwikkeling van de klant en proberen behaalde vaardigheden betreft zelfstandigheid en zelfvertrouwen te behouden en zelfs te vergroten. Klaver4 gaat graag creatief om met het invullen van zorgvragen, er kan daarbij best afgeweken worden van al bestaande zorgprocessen om daardoor de zorg passender en effectiever te maken. Gedurende de activiteit is er aandacht voor ieders problematiek, er wordt voor alle klanten een passend doel besproken. Doelen die vaak aan de orde zullen zijn, passen vooral binnen de zorgdomeinen sociaal emotionele ontwikkeling. Andere doelen die regelmatig aan bod zullen komen zijn samenwerken, samenspelen, beurt verdelen enz.

Dit zijn de data voor 2021:

Za 16 jan
Za 30 januari
Za 13 feb
Za 27 feb
Za 13 maart
Za 27 maart
Za 10 april
Za 24 april
Za 8 mei
Za 22 mei
Za 5 juni
Za 19 juni
Za 3 juli
Za 17 juli
Za 31 juli
Za 14 aug
Za 28 aug
Za 11 sept
Za 25 sept
Za 9 okt
Za 23 okt
Za 6 nov
Za 20 nov
Za 4 dec
Za 18 dec

Aanmelden/meer informatie: marjoleincontant@klaver4.nl  / 06-39761087

Rots & water training

De training Rots & Water is er voor jongeren in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar. Tijdens de twee uur durende training van meerdere bijeenkomsten zijn jongeren fysiek veel bezig met oefeningen waar een stukje theorie aan gekoppeld is. Rots en Water heeft onder andere als doel om jongeren assertiever te maken en sociale vaardigheden aan te leren. Drie bouwstenen zijn van groot belang: zelfbeheersing (omgaan met eigen energie en agressie), zelfreflectie en zelfvertrouwen.

Wanneer een nieuwe groep zal starten, is nog niet bekend. De mogelijkheid is er om een aangepaste training op een school te geven.

Aanmelden/meer informatie:

marloesverburg@klaver4.nl / 0644365788 of kimberlyvdlinde@klaver4.nl / 0683657983