Groeps-
begeleiding

Klaver4 biedt een aantal groepsproducten aan waarin jongeren kunnen werken aan hun eigen doelen op het gebied van zelfredzaamheid en sociale interactie. Hierbij valt te denken aan het aangaan en onderhouden van vriendschappelijke contacten, omgaan met conflicten, oefenen met sociale omgangsvormen en het verbeteren van inzicht in de eigen vaardigheden en leerpunten. In een kleine groep, met vaste begeleiders, werken jongeren aan die dingen die zij nog lastig vinden maar krijgen ze ook inzicht in hun talenten en mogelijkheden. Op dit moment bestaat ons aanbod uit de volgende producten:

Zaterdag en Woensdagmiddag activiteit Zeeuws-Vlaanderen

Elke maand wordt er op zaterdagmiddag en woensdagmiddag een leuke activiteit georganiseerd voor kinderen tot 12 jaar. In een vast groepje doen de kinderen leuke activiteiten, zoals koken, spelletjes en buitenactiviteiten. Tijdens deze middagen werken ze spelenderwijs aan het vergroten van hun sociale vaardigheden. De nadruk ligt op een gezellige, veilige sfeer en de activiteiten zijn laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Deze activiteit past perfect binnen de visie van Klaver4, omdat we stellen dat zorg haalbaar moet zijn en dicht moet liggen bij het kunnen van de klant. De activiteiten die we organiseren passen bij de belevingswereld van de klant en kunnen op verschillende manieren aangeboden en uitgevoerd worden, zodat het aansluit bij alle individuele klanten en hun problematiek. Op deze manier is er dus kans van slagen in het begeleidingstraject. We werken aan kleine stappen voorwaarts in de sociaal emotionele ontwikkeling van de klant en proberen behaalde vaardigheden betreft zelfstandigheid en zelfvertrouwen te behouden en zelfs te vergroten. Klaver4 gaat graag creatief om met het invullen van zorgvragen, er kan daarbij best afgeweken worden van al bestaande zorgprocessen om daardoor de zorg passender en effectiever te maken. Gedurende de activiteit is er aandacht voor ieders problematiek, er wordt voor alle klanten een passend doel besproken. Doelen die vaak aan de orde zullen zijn, passen vooral binnen de zorgdomeinen sociaal emotionele ontwikkeling. Andere doelen die regelmatig aan bod zullen komen zijn samenwerken, samenspelen, beurt verdelen enz.

Data 2020

Op zaterdag van 13.00u tot 16.00u

Op woensdag (na schooltijd) van 14.00u tot 17.00u of van 14.30u tot 17.30u

Zaterdag-activiteit Oostburg  Zaterdag-activiteit Terneuzen  Woensdag-activiteit Terneuzen
25-1-2020 11-1-2020

25-1-2020

15-1-2020
8-2-2020 08-2-2020

22-2-2020

12-2-2020
21-3-2020 7-3-2020

28-3-2020

11-3-2020
11-4-2020 11-4-2020

25-4-2020

15-4-2020
16-5-2020 09-5-2020

23-5-2020

13-5-2020
13-6-2020 06-6-2020

20-6-2020

10-6-2020
18-7-2020 11-7-2020

25-7-2020

15-7-2020
15-8-2020 08-8-2020

22-8-2020

12-8-2020
19-9-2020 12-9-2020

26-9-2020

16-9-2020
17-10-2020 10-10-2020

24-10-2020

14-10-2020
14-11-2020 07-11-2020

21-11-2020

11-11-2020
12-12-2020 12-12-2020

19-12-2020

16-12-2020

Aanmelden/meer informatie: marjoleincontant@klaver4.nl  / 06-39761087

Kookgroep Woensdrecht

Een zaterdagmiddag in de maand, van 14:00 tot 18:00, biedt Klaver4 een Kookgroep aan voor jongeren van zestien jaar en ouder. Tijdens deze gezellige middag wordt er samen gekookt en gegeten, en werken jongeren ondertussen aan een aantal belangrijke doelen. Denk hierbij aan budgetteren, samenwerken en andere sociale vaardigheden, en het maken en uitvoeren van een goede planning.

De kookgroep bestaat uit een vaste groep jongeren en twee vaste begeleiders, zodat er een vertrouwde en fijne sfeer kan ontstaan. De jongeren worden gestimuleerd ook buiten de groep contact met elkaar te onderhouden. De deelnemers hebben veel inspraak in de planning en opzet van de groep, en mogen zelf met elkaar het menu van de middag samenstellen.

Dat 2019: 19 januari, 16 februari, 23 maart, 13 april, 18 mei, 15 juni, 20 juli, 10 augustus, 14 september, 19 oktober, 16 november, 14 december

Aanmelden/meer informatie: sharonkolman@klaver4.nl / 06 10803343

Rots & water training

De training Rots & Water is er voor jongeren in de leeftijd van twaalf tot zestien jaar. Tijdens de twee uur durende training zijn jongeren fysiek veel bezig met oefeningen waar een stukje theorie aan gekoppeld is. Rots en Water heeft onder andere als doel om jongeren assertiever te maken en sociale vaardigheden aan te leren. Drie bouwstenen zijn van groot belang: zelfbeheersing (omgaan met eigen energie en agressie), zelfreflectie en zelfvertrouwen.

Op het moment volgt een groep elke woensdag (negen keer) de training tot en met april 2019 in Vlissingen. Wanneer een nieuwe groep zal starten, is nog niet bekend. De mogelijkheid is er om een aangepaste training op een school te geven.

Aanmelden/meer informatie:

marloesverburg@klaver4.nl / 0644365788 of kimberlyvdlinde@klaver4.nl / 0683657983

Samen bouwen aan de toekomst!