Deel met anderen

Corona update 4 mei 2021

Aanvullingen op het corona beleid van 20 januari 2021:

Betreffende testen:

Er zijn nu drie testen die bekend zijn: de zelftest (thuis), de sneltest (commercieel) en de PCR test (GGD). Binnen Klaver4 nemen wij enkel genoegen met een PCR test van de GGD. Om deel te nemen aan groepsvormen of fysiek een ambulante begeleider te ontvangen dient u bij klachten een test te hebben afgenomen bij de GGD (PCR test) met als uitslag: negatief.

Betreffende de bezoekregeling:

Ondanks de versoepeling van de bezoekersregeling vanuit het RIVM, hanteren wij als Klaver4 nog steeds de regel dat onze ambulant begeleider het enige bezoek (op dat moment) mag zijn in een huishouden. Dit, omdat onze begeleiders al meerdere contacten hebben op een dag. Wij proberen het risico graag zo klein mogelijk te houden. Mocht het om een bepaalde reden toch noodzaak zijn dat er naast de begeleider nog een bezoeker is, dan kan dit in samenspraak voor de betreffende afspraak worden bepaald.