Cliëntenraad
Doel van de cliëntenraad is het meedenken, meepraten en adviseren over zaken die met de zorg/ begeleiding te maken hebben. Dit doen zij door te vergaderen over allerlei onderwerpen die onze klanten aangaan. De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle klanten van Stichting Klaver4 zorg en welzijn.

De cliëntenraad heeft een wettelijke status, zie voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/medezeggenschap-clienten-in-de-zorg

De cliëntenraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Alle leden zijn klanten of vertegenwoordigers van klanten zoals ouders. Momenteel bestaat de cliëntenraad uit 4 leden en zijn wij nog op zoek naar een vijfde lid.
Heb je interesse? Contactgegevens vind je terug op onderstaande flyer.

De cliëntenraad vergadert minimaal 4 keer per jaar. Alle klanten mogen bij de vergadering van de cliëntenraad komen en vragen stellen. Ook kunnen alle klanten(en hun wettelijke vertegenwoordigers) punten bij de cliëntenraad indienen om daarover te praten. Klanten mogen op de vergadering vertellen waarom ze een punt willen indienen en een en ander toelichten.

Vergaderdatums 2020:

Donderdag 10 september

Donderdag 12 november

Locatie: Woensdrecht

Tijd: 19:00 uur

Flyer Cliëntenraad

Samen bouwen aan de toekomst!