Cliëntenraad

 

Doel van de cliëntenraad is het meedenken, meepraten en adviseren over zaken die met de zorg/ begeleiding te maken hebben. Dit doen zij door te vergaderen over allerlei onderwerpen die onze klanten aangaan. De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle klanten van Stichting Klaver4 zorg en welzijn.

 

De cliëntenraad heeft een wettelijke status, zie voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/medezeggenschap-clienten-in-de-zorg

 

De cliëntenraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. Alle leden zijn klanten of vertegenwoordigers van klanten zoals ouders. Momenteel bestaat de cliëntenraad uit 4 leden en zijn wij nog op zoek naar een vijfde lid.

 

Heb je interesse? Contactgegevens vind je terug op onderstaande flyer.

 

De cliëntenraad vergadert minimaal 4 keer per jaar. Alle klanten mogen bij de vergadering van de cliëntenraad komen en vragen stellen. Ook kunnen alle klanten(en hun wettelijke vertegenwoordigers) punten bij de cliëntenraad indienen om daarover te praten. Klanten mogen op de vergadering vertellen waarom ze een punt willen indienen en een en ander toelichten.

 

Vergaderdatums 2019:

Donderdag 7 februari
Donderdag 4 april (kantoor Goes)
Donderdag 20 juni
Donderdag 26 september
Donderdag 28 november

 

Locatie: Woensdrecht

 

Tijd: 19:00 uur

 

 

Flyer Cliëntenraad

 

Samen bouwen aan de toekomst!