Kwaliteitsmetingen

 

Kwaliteitsmeting           

Klaver4 hecht veel waarde aan de kwaliteit van de zorg die we leveren. Om deze te waarborgen, nemen we metingen af onder onze klanten. Bij de evaluatie van het zorgplan ontvangt iedere klant een kwaliteitsenquête. Dit betreft een aantal vragen, gebaseerd op onder andere de klantbelofte,  waarmee wij de klanttevredenheid willen meten. Graag geven wij u hieronder inzicht in de resultaten van deze meting over 2018 en 2019. Wij vragen de klanten de onderstaande stellingen te scoren van 1 tot 5 waarbij 1 staat voor helemaal oneens en 5 voor helemaal eens.

 

Stellingen en cijfers

 

In 2019 zijn er in totaal 98 kwaliteitsmetingen (28% van ons klantenbestand) door onze klanten ingevuld waaruit de volgende gemiddelde score naar voren is gekomen (in 2018 waren dit er in totaal 62/ 20% van ons klantenbestand):

 

Door Klaver4 kan ik weer zelf dingen doen waarvoor ik eerst hulp nodig had.

Score 2018: 4,06

Score 2019: 3,63

 

Klaver4 kijkt naar wat ik al kan en wat ik nog kan leren.

Score 2018: 4,42

Score 2019: 4,17

 

Ik kan de vorm van begeleiding die ik krijg van Klaver4 bespreken met de begeleider en heb invloed op hoe de begeleiding eruit ziet.

Score 2018: 4,49

Score 2019: 4,42

 

De scores van 2018 en 2019 zijn ruim voldoende. Hierop zijn wij als organisatie heel trots. Wij zullen in 2020 wederom ons uiterste best blijven doen om de kwaliteit van zorg te waarborgen.