Certificering

Certificering

Sinds 2012 is Stichting Klaver4 Zorg en Welzijn in het bezit van een kwaliteitskeurmerk. Wij zijn gestart met HKZ en in 2015 overgestapt naar ISO 9001. Sinds 2018 zijn we gecertificeerd voor de ISO 9001 2015: voor zorg en welzijn.

Een kwaliteitskeurmerk biedt kaders aan een organisatie om duurzame en efficiënte zorg te organiseren voor de klant.

Certificatie in de zorg toetst jaarlijks of wij als organisatie nog voldoen aan de normen die gesteld zijn aan dit kwaliteitskeurmerk. Zij kijken niet alleen naar de normen maar vooral ook naar de klantwaarde.

Wilt u als klant meepraten tijdens een jaarlijks auditgesprek en uw mening delen over onze kwaliteit van zorg dan kunt u dit kenbaar maken bij uw begeleider of via info@klaver4.nl.