Wonen

Wonen bij Klaver4

Begin 2019 opent onze locatie voor Beschermd Wonen in Goes. In deze woonvoorziening kunnen jongeren (16-23 jaar) toewerken van begeleid naar zelfstandig wonen. Door middel van een individueel afgestemd traject wordt de zelfstandigheid steeds verder ontwikkeld. Elke jongere heeft zijn of haar eigen kamer, maar er is ook steeds begeleiding aanwezig om te ondersteunen of indien nodig aan te sturen. De woonlocatie is toegankelijk voor jongeren die een zinvolle dagbesteding (school, werk of anders) hebben. In kleine groepjes en met vaste begeleiding werken zij op hun eigen tempo toe naar een volledig eigen woonplek.

Fase 1

Jongeren in fase 1 leven in groepsverband, maar hebben wel allemaal hun eigen kamer. Een groot deel van de dagindeling wordt gezamenlijk vormgegeven; maaltijden worden bijvoorbeeld samen genuttigd en de sociale omgang wordt ondersteund door vaste begeleiders. Jongeren oefenen in een veilige, huiselijke setting alle aspecten van het zelfstandig wonen, zoals budgetteren, koken, hygiëne, zelfzorg en het maken van een goede dag- en weekindeling. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig om jongeren aan te sturen en te ondersteunen. Binnen de voorziening wordt met jongeren samen gekeken hoeveel ondersteuning zij nog nodig hebben, en welke aspecten van het dagelijks leven ze zelfstandig kunnen vormgeven. Er wordt gestreefd naar het ontwikkelen van een steeds grotere zelfstandigheid. Doel is de jongeren uiteindelijk te laten doorstromen naar fase 2.

Fase 2

In fase 2 hebben jongeren een eigen woonplek en ontvangen zij begeleiding aan huis. Ze ontvangen ondersteuning bij de zaken die ze nog niet zelfstandig kunnen oppakken. In het voortraject (fase 1) wordt samen met de jongere gezocht naar een geschikte woonplek en bekeken welke ondersteuning hij/zij nog nodig heeft om de overstap naar zelfstandig wonen tot een succes te maken. De jongere en de begeleiding maken samen afspraken over de intensiteit en inhoud van de begeleiding. Doel is de begeleiding zo ver mogelijk af te bouwen, maar altijd op het tempo dat voor de jongere haalbaar en veilig is. 

 

Samen bouwen aan de toekomst!