Welkom bij Klaver4

Basis GGZ

Per 1 oktober 2020 bieden wij de volgende dienst aan:

Onderzoek en behandeling binnen Klaver4 (basis-GGZ)

Binnen Klaver4 zijn er verschillende mogelijkheden voor onderzoek en behandeling, bij kinderen en jongeren. Cliënten die al bij ons in zorg zijn kunnen bij ons terecht voor onderzoek en behandeling, maar ook nieuwe cliënten zijn hiervoor welkom. Klaver4 hanteert tijdens onderzoek en behandeling altijd een kindgerichte aanpak. Een voordeel is dat Klaver4 alles onder één dak heeft, waardoor cliënten die al bij ons in zorg zijn ook bij ons onderzocht en behandeld kunnen worden wanneer dit nodig blijkt. Andersom hebben nieuwe cliënten die bij ons onderzocht zijn, de mogelijkheid om psycho-educatie, behandeling en/of ambulante begeleiding bij Klaver4 af te nemen wanneer de orthopedagoog dit adviseert naar aanleiding van het onderzoek. In het nagesprek van het onderzoek worden deze mogelijkheden met het cliëntsysteem besproken. Voorafgaand en na afloop van het onderzoek vindt altijd een oudergesprek plaats waarin informatie wordt gedeeld. In het nagesprek zal de informatie uit het onderzoek uitgebreid met het cliëntsysteem besproken worden en zullen er passende handvatten, tips en adviezen worden aangereikt. De informatie uit het onderzoek zal hierbij vertaald worden naar de praktijk, waarbij gekeken zal worden naar de mogelijkheden in het gezin, het netwerk en binnen Klaver4. Tevens ontvangen cliënten van ons een onderzoeksverslag na afloop van het onderzoek waarin de resultaten uitgebreid beschreven worden, alsook de adviezen. Indien nodig bieden wij aan om een gesprek te voeren op school of een andere organisatie waar het kind zorg ontvangt om de onderzoeksresultaten en adviezen te bespreken. Bovendien ontvangt het kind na onderzoek een kort kindverslag, zodat onderzoeksresultaten op een begrijpelijke manier aan het kind worden uitgelegd.

Klaver4 biedt onderzoek bij vermoedens van: autisme, LVB, ADHD/ADD, hoogbegaafdheid, concentratieproblematiek, druk en impulsief gedrag, angst, depressie en verminderde executieve functies.

Psychologisch onderzoek wordt vergoed door de gemeente. Cliënten kunnen een verwijzing voor basis-GZZ aanvragen bij de huisarts of bij de gemeente. Daarna kunnen cliënten contact opnemen met Klaver4 om een intakegesprek in te plannen.

Voor meer informatie rondom basis-GGZ of voor het inplannen van een intakegesprek kunt u contact opnemen met praktijk@klaver4.nl of 0164-615345.

Samen bouwen aan de toekomst!