Welkom bij Klaver4

Stichting Klaver4 zorg en welzijn is gecontracteerd door gemeenten voor het leveren van zorg vanuit de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Vanuit deze contracten hebben wij de verplichting ons te houden aan de wettelijke eisen uit bovengenoemde wetgeving. Daarnaast zijn er in de contracten met de gemeenten vaste afspraken gemaakt over de algemene voorwoorden waar wij als zorgorganisatie aan moeten voldoen.

Voor een actueel overzicht van deze algemene voorwaarden verwijzen wij u terug naar de gemeente waarin u bent ingeschreven. Voor overige bepalingen kunt u de bovengenoemde wetten raadplegen.

Heeft u specifieke vragen betreffende onze algemene voorwaarden dan kunt u die mailen naar info@klaver4.nl. Wij zullen er naar streven uw vragen binnen 10 werkdagen te beantwoorden.

Samen bouwen aan de toekomst!